Samen sterk

Stichting Sterk.co zet zich in voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving door; in elke provincie een provinciaal platform “Plein 2050″ op te zetten, volgens het model van een Energie Service Company (ESCo) Deze ESCo’s zijn lokaal georganiseerd en contracteren lokale bedrijven.

Onderzoek leerde ons dat de volgende bepalingen nodig zijn om een ESCo te kunnen doen slagen:

Sterk.co ESCo duurzaamheid vertrouwenkopie vrijstaand

Vertrouwen
Willen we vertrouwen creëren dan zullen overheden moeten samenwerken met ondernemers. Dit vertrouwen kan groeien door per provincie een entiteit te creëren die als spil fungeert tussen de gebouweigenaren en de aannemers en installateurs die de verduurzaming uitvoeren. Op deze basis stellen we een samenwerkingsmodel voor dat elke provincie kan omarmen: ‘(provincie) Plein 2050’.

Kwaliteit en garantie
Het Plein 2050 is toegankelijk voor corporaties, particulieren, gebouweigenaren, overheden, schoolbesturen, verzorgingstehuizen etc. die gebouwen of woningen hebben die zij willen laten verduurzamen. Ingenieurs, bouwers en installateurs en medewerkers verbonden aan het Plein 2050, die volgens de formule van Stichting Sterk.co hun specialisme kunnen uitvoeren, stellen vast wat de huidige staat is van het gebouw, welke maatregelen nodig zijn, wat de investeringskosten zijn en wat de TCO wordt na de aanpassingen. Op basis daarvan besteden zij de opdracht aan bij gecertificeerde leveranciers. Tijdens en na de uitvoering controleert Plein 2050 de uitvoering en toetst zij of deze beantwoord aan de vooraf bepaalde eisen.

Deze richtlijnen van deze formule bevatten o.a. de volgende clausules:

  • De nadruk ligt op de kwaliteit en duurzaamheid, zodat producenten/ leveranciers/ installateurs/ bouwers de volledige garantie kunnen geven dat de installatie blijft werken gedurende de contractduur, of dat via onderhoud en vervanging er een steeds betere performance wordt geleverd.
  • Bouwers en installateurs voldoen aan de richtlijnen die de fabrikanten afgeven, terwijl de ondernemer gedurende de looptijd van het contract zijn inkomsten uit onderhoudswerk ontvangt.
  • Producenten willen we een positieve duw geven om een beter product te maken dat 25 jaar of langer meegaat.
  • Ondernemers die voldoen aan de richtlijnen die de fabrikanten afgeven maken het mogelijk dat een verzekeringsmaatschappij een certificaat af zodat ze het project kunnen verzekeren.
  • Corporaties, particulieren, gebouweigenaren, overheden, schoolbesturen, verzorgingstehuizen etc behoud gedurende de looptijd van het contract zijn onderhoudswerk en geeft garantie af voor de producten.

St. Sterk.co Plein 2050 duurzaamheid d.m.v. ESCo

Solvabiliteit
De projecten worden gefinancierd door de provinciale ESCo, die het geld betrekt van een fonds waarin institutionele beleggers investeren. De provincie stimuleert dit initiatief door het fonds te ondersteunen middels het verstrekken van een garantie.

In tegenstelling tot de huidige gebruikelijke afschrijvingstermijnen, gebaseerd op de hedendaagse relatief korte levensduur, schrijft een ESCo over een langere periode af (25-30 jaar), doordat de producten daadwerkelijk langer meekunnen. Dat maakt het mogelijk om de nodige verduurzamingsmaatregelen te kunnen treffen.

De klant wordt beoordeeld op diens capaciteit om te kunnen betalen. Dit doen we door de huidige TCO en de nieuwe TCO met elkaar te vergelijken.

Sterk.co financieringmodel fondsen

Voordelen
Zo krijgt de klant (gebouweigenaar) maar één contract, waardoor de klant van tevoren weet wat zijn jaarlijkse kosten zullen zijn, zonder rekening te hoeven houden met onverwachte kosten.
Door toepassing van kwaliteitsproducten, -service en -onderhoud geniet de klant een beter woon-, c.q. gebruikscomfort.
Door langere spreiding van de kosten komt de TCO er gunstiger uit te zien en bespaart de klant jaarlijks ca 10%. Daarbij voldoet het gebouw voldoet aan de nieuwste bouwnorm en krijgt daardoor een A-label.

De bouwers/installateurs hebben het voordeel dat ze in de regio kunnen blijven werken, terwijl ze voor de komende 30 jaar het onderhoud kunnen verrichten en kwaliteit kan blijven leveren.

De provincie kan ervoor zorgen dat er vertrouwen ontstaat door een stimulerings- (garantie) fonds op te zetten. Natuurlijk blijft dit onder beheer van de provincie, c.q. een aan te wijzen bestuur. Om gebouweigenaren voor te lichten over de mogelijkheden wil Sterk.co samen met de provincie een congres opzetten. Stichting Sterk.co kan de organisatie.

Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee een aanpak hebben ontwikkeld die werkt en die een enorme versnelling kan bewerkstelligen in de verduurzaming van de bestaande bebouwing.

Comments are closed.